Hafalan

Hafalan Al-Quran adalah salah satu bentuk ibadah yang sangat istimewa dalam agama Islam. Menghafal ayat-ayat suci merupakan upaya untuk mempelajari, mengingat, dan merealisasikan ajaran-Nya dalam kehidupan sehari-hari. Proses hafalan ini bukan hanya sekadar mengingat kata-kata, tetapi juga membentuk ikatan batin yang erat antara hamba dan Sang Pencipta. Dalam blog ini, Read more…